ဘောဂဗေဒ

မြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အရေးကြီးဆုံးအချက်သည် ပြည်သူပြည်သားများ၏ အရည်အချင်းတန်ဖိုးမြှင့်တင်ပေးရန်ဖြစ်

မြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အရေးကြီးဆုံးအချက်သည် ပြည်သူပြည်သားများ၏ အရည်အချင်းတန်ဖိုးမြှင့်တင်ပေးရန်ဖြစ်

လုပ်ငန်းသုံးယန္တရား ပိုမိုတင်သွင်းခွင့်ပြုခြင်းနှင့့်် ကန့်သတ်ကုန်အချို့ ကင်းလွတ်တော့မည့် စီးပွား/ကူးသန်း၏ ရက် ၁၀၀

စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အစိုးရသစ်၏ ရက်ပေါင်း ၁၀၀ စီမံချက်မှာ ကုမ္ပဏီလိုင်စင်တစ်စောင်ကို လုပ်ငန်းသုံးယန္တရား ၁၀ စီးနှုန်း တင်သွင်းခွင့်ပြ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx