ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား၏ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားညီလာခံ က်င္းပႏိုင္ေရး ဦးစီးေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

တာ၀န္ၿပီးဆံုး၍ျပန္လည္ထြက္ခြာေတာ့မည့္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ရံုး သံအမတ္ႀကီး အား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ လက္ခံေတြ႕ဆံု

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း

သတင္းမ်ား

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ကုိရီးယားသမၼတႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွင့္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၏ ႏွစ္ (၅ဝ) ျပည့္ အာဆီယံေန႔ ဗီဒီယိုသဝဏ္လႊာ

ကုိယ္ေရးအရာရွိမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္

ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းက်င္းပ

(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား၏ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားညီလာခံ က်င္းပႏိုင္ေရး ဦးစီးေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ႏိုင္ငံအဆင့္ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္းသယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ

ရခိုင္ျပည္နယ္ေရးရာ

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၌ စိတ္ႂကြေဆးျပား ၁,၈၁၃,၅၀၀ ျပား ဖမ္းဆီးရမိ

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေၾကာင္း မသကၤာသူ ၁၂ ဦးအား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး

႐ြာသစ္ေကရပ္ကြက္ အေရွ႕႐ြာသား ၁ ဦးထံမွဓားရွည္/သံခၽြန္ႏွင့္ စစ္ဝတ္တန္ဆာပစၥည္းမ်ားအား ေတြ႔႐ွိ သိမ္းဆည္း အေရးယူ

ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းလြွာ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ - ဥေရာပ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္သည့္ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းလႊာ ( ၁၃-၇-၂၀၁၆ မွ ၁၇-၇-၂၀၁၆ ထိ)

မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ဟာ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ အမွီသဟဲ ျပဳေနပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရွိဘဲ စဥ္ဆက္ မျပတ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မတည္ၿမဲႏိုင္ပါ။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို အျမစ္ျပတ္ သုတ္သင္ႏိုင္ေရးဟာ ဒီေန႔ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ား အနက္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

[ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၇၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ]