ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ထံ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ နီေပါႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးတို႔ ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးအလြဲသံုးမႈႏွင့္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အခမ္းအနားက်င္းပ

၂၀၁၇ခုႏွစ္ႏွစ္(၇၀)ျပည့္အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားက်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီနာယက ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားက်င္းပရန္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရွိမႈမ်ားကိုၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

သတင္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း

ကုိယ္ေရးအရာရွိမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္

ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းက်င္းပ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးအလြဲသံုးမႈႏွင့္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အခမ္းအနားက်င္းပ

၂၀၁၇ခုႏွစ္ႏွစ္(၇၀)ျပည့္အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားက်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီနာယက ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားက်င္းပရန္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရွိမႈမ်ားကိုၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ တတိယအႀကိမ္ အာရွ - ပစိဖိတ္ ေရညီလာခံက်င္းပေရး လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္း အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္အက်ိဳးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စနစ္က်လယ္ယာေျမမ်ား ေဖာ္ထုတ္ထားရွိမႈ၊ ေပါင္းေလာင္းေရေသာက္စနစ္ႏွင့္ ေပါင္းေလာင္းေရေလွာင္တမံတို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ

ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းလြွာ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ - ဥေရာပ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္သည့္ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းလႊာ ( ၁၃-၇-၂၀၁၆ မွ ၁၇-၇-၂၀၁၆ ထိ)

မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ဟာ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ အမွီသဟဲ ျပဳေနပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရွိဘဲ စဥ္ဆက္ မျပတ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မတည္ၿမဲႏိုင္ပါ။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို အျမစ္ျပတ္ သုတ္သင္ႏိုင္ေရးဟာ ဒီေန႔ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ား အနက္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

[ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၇၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ]