ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း(ခ) စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈစတင္ျခင္းအခမ္းအနားက်င္းပ

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Asia-Pacific Water Forum (APWF) Secretariat ႐ံုးမွ Secreatary-General

Mr. Kotaro Takemura အား လက္ခံေတြ႕ဆံု

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆံု

သတင္းမ်ား

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ခ်င္းတြင္းတံတား(ကေလး၀)၊ ကေလးၿမိဳ႕ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး တုိ႔အား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

ကုိယ္ေရးအရာရွိမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္

ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းက်င္းပ

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဂ်ပန္-အာဆီယံ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာဖလွယ္မႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒အား လက္ခံေတြ႕ဆံု

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ စေကာ့အလန္မာစီရယ္လ္အား လက္ခံေတြ႕ဆံု

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း(ခ) စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈစတင္ျခင္းအခမ္းအနားက်င္းပ

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Asia-Pacific Water Forum (APWF) Secretariat ႐ံုးမွ Secreatary-General

Mr. Kotaro Takemura အား လက္ခံေတြ႕ဆံု

ရခိုင္ျပည္နယ္ေရးရာ

ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းလြွာ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ - ဥေရာပ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္သည့္ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းလႊာ ( ၁၃-၇-၂၀၁၆ မွ ၁၇-၇-၂၀၁၆ ထိ)

မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

ယခု အစိုးရသစ္ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါမူ၀ါဒမ်ားျဖစ္တဲ့ (၁) အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး (၂) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး(၃) ဒီမို္ကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚေရးကို ေရွး႐ႈတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတစ္ခု ေပၚေပါက္ေရးနဲ႔(၄) ျပည္သူလူထု အမ်ားစု၏ လူေနမႈဘ၀ အဆင့္အတန္း တုိးတက္ ျမင့္မားေရး တုိ႔ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၃၀-၃-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမိန္႔ခြန္းမွ)