ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ေတာင္ငူပညာေရးေကာလိပ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနအား ၾကည္႐ႈစစ္ေဆး

ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ အထူး အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆုံ

သတင္းမ်ား

ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေလးအနက္ထားေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဇနီး နာဂရိုးရာႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္

ကုိယ္ေရးအရာရွိမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္

ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းက်င္းပ

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ေတာင္ငူပညာေရးေကာလိပ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ အထူး အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆုံ

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္႐ႈစစ္္ေဆး

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္းမႀကီး၌ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေလ်ာ့က်ေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

ရခိုင္ျပည္နယ္ေရးရာ

ျပည္ပသတင္းဌာနအခ်ိဳ႕မွ သတင္းေရးသားထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ Zafor Alam ၏ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက အျဖစ္မွန္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရး စုံစမ္းမႈျပဳလုပ္လ်က္ရွိ

ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းလြွာ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ - ဥေရာပ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္သည့္ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းလႊာ ( ၁၃-၇-၂၀၁၆ မွ ၁၇-၇-၂၀၁၆ ထိ)

မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

ယခု အစိုးရသစ္ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါမူ၀ါဒမ်ားျဖစ္တဲ့ (၁) အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး (၂) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး(၃) ဒီမို္ကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚေရးကို ေရွး႐ႈတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတစ္ခု ေပၚေပါက္ေရးနဲ႔(၄) ျပည္သူလူထု အမ်ားစု၏ လူေနမႈဘ၀ အဆင့္အတန္း တုိးတက္ ျမင့္မားေရး တုိ႔ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၃၀-၃-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမိန္႔ခြန္းမွ)