ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္ ၫွိႏႈိင္း အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ရုရွားသံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆံု

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လုပ္သားထုဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္

ဒုတိယ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပး

ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္း

သတင္းမ်ား

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ရုရွားသံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆံု

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လုပ္သားထုဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုေရကစားမ႑ပ္တြင္ ေရကစားသူမ်ားျဖင့္ စည္ကား

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္ ၫွိႏႈိင္း အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဘ႑ာတိုက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ တရား၀င္ စတင္ထုတ္လြင့္ျခင္း မိတ္ဆက္ပဲြသို႔ တက္ေရာက္

ယုံၾကည္ကိုးစားႏိုင္ေသာ ခိုင္မာသည့္ စာရင္းအင္းမ်ားျဖစ္ရန္လုိေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ မွာၾကား

ကုိယ္ေရးအရာရွိမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္

ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းက်င္းပ

မီဒီယာကုမၸဏီၾကီးတစ္ခုအား ေငြေၾကးေပးအပ္ျခင္း မျပဳရန္ ပညာေပး အသိေပး

ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းလြွာ

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၆

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္နွင့္ဇနီး ေဒၚစုစုလြင္ တို့သည္ လာအိုျပည္သူ့ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတနိုင္ငံ သမၼတ မစၥတာ ဘြန္ညံဗိုရာခ်စ္ နွင့္ မစၥစ္ ခမ္မြမ္းဂ္ ဗိုရာခ်စ္ တို့၏ ဖိတ္ျကားခ်က္အရ ယေန့နံနက္ ၇ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ လာအိုျပည္သူ့ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတနိုင္ငံသို့ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ပထမဆံုးေသာ ျပည္ပခရီးစဉ္အျဖစ္ ခ်စ္ျကည္ေရးခရီး ထြက္ခြာသည္။

မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

ယခု အစိုးရသစ္ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါမူ၀ါဒမ်ားျဖစ္တဲ့ (၁) အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး (၂) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး(၃) ဒီမို္ကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚေရးကို ေရွး႐ႈတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတစ္ခု ေပၚေပါက္ေရးနဲ႔(၄) ျပည္သူလူထု အမ်ားစု၏ လူေနမႈဘ၀ အဆင့္အတန္း တုိးတက္ ျမင့္မားေရး တုိ႔ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၃၀-၃-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမိန္႔ခြန္းမွ)

 

 

ေဘာဂေဗဒ

ပညာေရး

စြမ္းအင္

က်န္းမာေရး

လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး

ေက်းလက္/ ျမိဳ႕ျပ

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္

သဘာဝပတ္၀န္းက်င္

 

Subscribe to Front page feed
www.president-office.gov.mm
This is the official website of Myanmar President Office