ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ဇနီး အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဂယာၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ဇနီး အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးထြက္ခြာ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ငလ်င္ဒဏ္သင့္ခဲ့သည့္ ပုဂံေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမမွ ေစတီပုထုုိးမ်ားႏွင့္ သာသနိကအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

ဒုတိယသမၼတဦးၿမင့္ေဆြ ၿပည္သူ႔၀န္ထမ္းၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ေရးဆြဲေရး အၾကံၿပဳအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေၿပာၾကား

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆံု

သတင္းမ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံ ျပည္ပေရးရာ၀န္ႀကီး မစၥဆူရွမာ ဆြာရာ့ရ္ ဦးေဆာင္ေသာကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕အားေတြ႕ဆုံ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုအားေပး ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားေပးအပ္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ သက္ဆိုင္ရာသံရုံး/အဖြဲ႔ရုံးမ်ားသို႔ သြားေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ သံအမတ္ၾကီးမ်ားကို ေတြ႔ဆုံ

ကုိယ္ေရးအရာရွိမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္

ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းက်င္းပ

မီဒီယာကုမၸဏီၾကီးတစ္ခုအား ေငြေၾကးေပးအပ္ျခင္း မျပဳရန္ ပညာေပး အသိေပး

ဒုတိယသမၼတဦးၿမင့္ေဆြ ၿပည္သူ႔၀န္ထမ္းၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ေရးဆြဲေရး အၾကံၿပဳအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေၿပာၾကား

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆံု

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီ (၁/၂၀၁၆) ညႇိႏိႈ္င္းအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတႏုိင္ငံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒အား ေတြ႔ဆံု

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀း ၁/၂၀၁၆ သို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္္ႀကီးအားလက္ခံေတြ႕ဆုံ

ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းလြွာ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ - ဥေရာပ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္သည့္ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းလႊာ ( ၁၃-၇-၂၀၁၆ မွ ၁၇-၇-၂၀၁၆ ထိ)

မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

ယခု အစိုးရသစ္ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါမူ၀ါဒမ်ားျဖစ္တဲ့ (၁) အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး (၂) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး(၃) ဒီမို္ကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚေရးကို ေရွး႐ႈတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတစ္ခု ေပၚေပါက္ေရးနဲ႔(၄) ျပည္သူလူထု အမ်ားစု၏ လူေနမႈဘ၀ အဆင့္အတန္း တုိးတက္ ျမင့္မားေရး တုိ႔ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၃၀-၃-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမိန္႔ခြန္းမွ)