ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ေပါင္းေလာင္းေရေလွာင္တမံဘက္စံုစီမံကိန္း၊ နန္ခ်ိဳေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုႏွင့္ အထက္ေပါင္းေလာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ဘက္စုံေပါင္းစည္းလယ္ယာ စံျပစိုက္ခင္းအား ၾကည့္႐ႈေလ့လာ

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အာဆီယံ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တုိ႔အား လက္ခံေတြ႕ဆံု

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခံရမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ အေျခအေနမ်ား ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိ

ျမန္မာ-ထိုင္း ပူးတြဲနယ္နိမိတ္ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း

သတင္းမ်ား

ျပည္နယ္၀န္ႀကီးဌာနအမည္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ကေနဒါႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆံု

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ထံမွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသုိ႔ ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာ

ကုိယ္ေရးအရာရွိမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္

ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းက်င္းပ

မီဒီယာကုမၸဏီၾကီးတစ္ခုအား ေငြေၾကးေပးအပ္ျခင္း မျပဳရန္ ပညာေပး အသိေပး

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ေပါင္းေလာင္းေရေလွာင္တမံဘက္စံုစီမံကိန္း၊ နန္ခ်ိဳေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုႏွင့္ အထက္ေပါင္းေလာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ယူနန္ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး မစၥတာခ်န္းေဟာင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံု

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ(၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ တ႐ုတ္-အာဆီယံ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းဖြင့္ပြဲ တက္ေရာက္

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အာဆီယံ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တုိ႔အား လက္ခံေတြ႕ဆံု

ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဗဟိုအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈအား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ကမၻာေအးရွိ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းေရး ေရဒါတာဝါသို႔ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းလြွာ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ - ဥေရာပ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္သည့္ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းလႊာ ( ၁၃-၇-၂၀၁၆ မွ ၁၇-၇-၂၀၁၆ ထိ)

မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

ယခု အစိုးရသစ္ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါမူ၀ါဒမ်ားျဖစ္တဲ့ (၁) အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး (၂) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး(၃) ဒီမို္ကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚေရးကို ေရွး႐ႈတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတစ္ခု ေပၚေပါက္ေရးနဲ႔(၄) ျပည္သူလူထု အမ်ားစု၏ လူေနမႈဘ၀ အဆင့္အတန္း တုိးတက္ ျမင့္မားေရး တုိ႔ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၃၀-၃-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမိန္႔ခြန္းမွ)