ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား၏ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားညီလာခံ က်င္းပႏိုင္ေရး ဦးစီးေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

တာ၀န္ၿပီးဆံုး၍ျပန္လည္ထြက္ခြာေတာ့မည့္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ရံုး သံအမတ္ႀကီး အား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ လက္ခံေတြ႕ဆံု

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ကုိရီးယားသမၼတႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွင့္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ႏိုင္ငံအဆင့္ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္းသယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၏ ႏွစ္ (၅ဝ) ျပည့္ အာဆီယံေန႔ ဗီဒီယိုသဝဏ္လႊာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏွစ္ (၅၀) ျပည့္ ေရႊရတုႏွစ္ပတ္လည္ အာဆီယံေန႔ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာ

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ သတင္းစာရွင္းလင္း

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္

Pages