ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ထံ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ နီေပါႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးတို႔ ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္

Printer-friendly versionSend by email

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၇


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ထံ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ သေဘာတူညီၿပီးျဖစ္ေသာ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ အဲဒြါဒို ကပူနန္ ဂ်ဴနီယာ သည္ ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္၌ ၎၏ သံအမတ္ ခန္႔အပ္လႊာကို ေပးအပ္သည္။

အလားတူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ထံ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ နီေပါ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ သေဘာတူညီၿပီးျဖစ္ေသာ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဘင္း ေက အူးဒက္စ္ သည္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္ ၎၏ သံအမတ္ခန္႔အပ္လႊာကို ေပးအပ္သည္။

အဆိုပါ သံအမတ္ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ သံတမန္ေရးရာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔စင္ တို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။