ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ထံ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးတို႔ ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္

Printer-friendly versionSend by email

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၂၈


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ထံ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေတာင္အာဖရိကသမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ သေဘာတူညီ ၿပီးျဖစ္ေသာ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဂ်က္ဖရီ ကြင္းတန္ မစ္ခ်ယ္ ဒြက္ခ်္ သည္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္၌ ၄င္း၏ သံအမတ္ခန္႔အပ္လႊာကို ေပးအပ္သည္။

အလားတူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ထံ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မကၠဆီကို ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ သေဘာတူညီၿပီးျဖစ္သည့္ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ေနသန္ ၀ုဖ္ လပ္စ္ဘာဒါ သည္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္ ၄င္း၏ သံအမတ္ခန္႔အပ္လႊာကို ေပးအပ္သည္။

အဆိုပါ သံအမတ္ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ သံတမန္ေရးရာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔စင္ တို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။