ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၏ ႏွစ္ (၅ဝ) ျပည့္ အာဆီယံေန႔ ဗီဒီယိုသဝဏ္လႊာ

Printer-friendly versionSend by email

(၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္)

အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးရဲ႕ႏွစ္ (၅ဝ)ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာ အခုလို ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာၾကားခြင့္ရတဲ့အတြက္ အထူးပဲ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။

 

ဒီႏွစ္ေပါင္း (၅ဝ)အတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အာဆီယံႏုိင္ငံအားလံုးမွာ ထူးျခားတဲ့ တုိးတက္မႈေတြ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာဆုိရင္ အာဆီယံ ၁ဝ ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအင္အားဟာ ကမၻာေပၚမွာနံပါတ္ (၇) ေနရာကို ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ ဒီေအာင္ျမင္မႈဟာ အာဆီယံႏုိင္ငံေတြ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈရဲ႕ မွတ္ေက်ာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္းမွာရွိတဲ့ ျပည္သူအားလံုးအတြက္ ေအးခ်မ္းတဲ့၊ တည္ၿငိမ္တဲ့၊စီးပြားေရးအရ လည္း သာယာဝေျပာတဲ့ ေဒသႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာဖို႔ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးကို ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဆီယံရဲ႕သမုိင္းမွာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းေတြနဲ႔ မၾကာခဏ ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ အားလံုးရဲ႕ တူညီဆႏၵကို အေလးထားမႈ စတဲ့ အာဆီယံအေျခခံမူေတြေပၚမွာ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ထူးျခားတဲ့ ''အာဆီယံနည္း အာဆီယံဟန္'' နဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈတို႔ကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

 

ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး တုိးတက္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ကမၻာ့အေျခအေန မ်ားအၾကားမွာ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးကို ရွင္သန္ထက္ျမက္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးအျဖစ္ ရပ္တည္သြားႏုိင္ဖုိ႔ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ အာဆီယံဥကၠ႒တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရျခင္းအပါအဝင္ အာဆီယံအသိုက္ အဝန္းတည္ေထာင္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္မွာ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္ႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အထူးပဲဝမ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူရပါတယ္။

 

အာဆီယံရဲ႕ ေဒသတြင္း ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အာဆီယံရဲ႕ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ''အာဆီယံအသိုက္အဝန္း ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ၂ဝ၂၅'' ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

အာဆီယံ ျပည္သူမ်ားအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

 

''မဂၤလာပါ အာဆီယံ''