ႏိုင္ငံျခားေရးရာ

ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မ်ားစြာ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္မိ

ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မ်ားစြာ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္မိ
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွတစ္ဆင့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိ

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ား ရွင္းလင္း‌ ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ား ရွင္းလင္း‌ ေျပာၾကား

ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ စမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲမႈ အလံုးစံု တားဆီး ပိတ္ပင္ေရးစာခ်ဳပ္သို႔ အတည္ျပဳပါ၀င္

ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ စမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲမႈ အလံုးစံု တားဆီး ပိတ္ပင္ေရးစာခ်ဳပ္သို႔ အတည္ျပဳပါ၀င္

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကိစၥကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းဖုိ႔ အာဆီယံႏုိင္ငံေတြနဲ႔အတူ အစဥ္တစုိက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေန

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကိစၥကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းဖုိ႔ အာဆီယံႏုိင္ငံေတြနဲ႔အတူ အစဥ္တစုိက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေန

အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားအစည္းအေဝးတြင္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရး သေဘာတူညီခ်က္မရ

အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားအစည္းအေဝးတြင္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရး သေဘာတူညီခ်က္မရ

ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတြင္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာစြမ္းရည္ထက္ ႏွလုံးရည္၊ ဥာဏစြမ္းရည္အားထားၿပီး ႀကိဳးစားရမည္ လူထုေထာက္ခံမွ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒေအာင္ျမင္မွ လူထုကိုပံ့ပိုးႏိုင္မည္

ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတြင္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာစြမ္းရည္ထက္ ႏွလုံးရည္၊ ဥာဏစြမ္းရည္အားထားၿပီး ႀကိဳးစားရမည္ လူထုေထာက္ခံမွ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒေအာင္ျမင္မွ လူထုကိုပံ့ပိုးႏိုင္မည္

ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လက္ခံထားသည္ဆိုေသာ သတင္းမွာ မွန္ကန္မႈမရွိ

ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လက္ခံထားသည္ဆိုေသာ သတင္းမွာ မွန္ကန္မႈမရွိ

.

.