အမ်ဳိသားလံုျခံဳေရး

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရုံးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြႏွင့္ အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢဳိလ္ ဦးေသာင္းထြန္းတို႕က သံတမန္မ်ား၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ ေနာက္ဆုံး အေျခအေနမ

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရုံးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြႏွင့္ အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢဳိလ္ ဦးေသာင္းထြန္းတို႕က သံတမန္မ်ား၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ ေနာက္ဆုံး အေျခအေနမ်ား ရွင္းလင္း

အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့

အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့

ရွိရင္းစြဲ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသလို မိတ္ေဆြသစ္ေတြ တိုးပြားေအာင္၊ ရင္းႏွီးမႈေတြရေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္ (အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း)

ရွိရင္းစြဲ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသလို မိတ္ေဆြသစ္ေတြ တိုးပြားေအာင္၊ ရင္းႏွီးမႈေတြရေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္ (အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း)

ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနႏွင့္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားကို သံတမန္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနႏွင့္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားကို သံတမန္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္း

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးတုိ႔ ေတြ႔ဆုံ ကုန္သြယ္ေရး၊ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ နယ္စပ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးတုိ႔ ေတြ႔ဆုံ ကုန္သြယ္ေရး၊ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ နယ္စပ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး

MNDAAလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္

MNDAAလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္

MNDAA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ယာယီခံစစ္ျပင္ဆင္အေျချပဳထားေသာ ပြိဳင့္-၁၀၈၈ ေတာင္ကုန္းအား တပ္မေတာ္က သိမ္းပိုက္ရရွိ

MNDAA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ယာယီခံစစ္ျပင္ဆင္အေျချပဳထားေသာ ပြိဳင့္-၁၀၈၈ ေတာင္ကုန္းအား တပ္မေတာ္က သိမ္းပိုက္ရရွိ

Pages