ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U)၏ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးက်င္းပ JMC ၏ ပုံရိပ္ကိုထိခိုက္ေစသည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္၍ေရွာင္ရွားေပးရန္ JMC-U ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U)၏ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးက်င္းပ JMC ၏ ပုံရိပ္ကိုထိခိုက္ေစသည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္၍ေရွာင္ရွားေပးရန္ JMC-U ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ NCA စာခ်ဳပ္အတိုင္းသာ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕က NCA စာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ဖြဲ႕စည္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ NCA စာခ်ဳပ္အတိုင္းသာ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕က NCA စာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ဖြဲ႕စည္း

ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံအေနနဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ့ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အေတြ႔အႀကံဳေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မွ်ေဝေပးလုိ

ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံအေနနဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ့ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အေတြ႔အႀကံဳေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မွ်ေဝေပးလုိ

NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းရွစ္ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕မွၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းရွစ္ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕မွၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ့ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြကေနစၿပီးမရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ဖို့လိုပါတယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အစၥေရးသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ့ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြကေနစၿပီးမရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ဖို့လိုပါတယ္
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အစၥေရးသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ခုနစ္ဖြဲ႔တုိ႔ေတြ႔ဆံု ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ထပ္မံေတြ႕ဆုံကာ ႏုိင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္စာအုပ္ ေပးအပ္မည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ခုနစ္ဖြဲ႔တုိ႔ေတြ႔ဆံု ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ထပ္မံေတြ႕ဆုံကာ ႏုိင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္စာအုပ္ ေပးအပ္မည္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံသို႔ တင္သြင္းမည္႕က႑ငါးခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈစတင္၊ အမ်ားစုကိုသေဘာတူညီမႈရရွိ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံသို႔ တင္သြင္းမည္႕က႑ငါးခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈစတင္၊ အမ်ားစုကိုသေဘာတူညီမႈရရွိ

ကိုယ္႕ႏုိင္ငံနဲ့ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္တဲ႕ ဖက္ဒရယ္ပံုစံကိုသြားရမယ္

ကိုယ္႕ႏုိင္ငံနဲ့ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္တဲ႕ ဖက္ဒရယ္ပံုစံကိုသြားရမယ္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- (၂၁) ရာစုပင္လံု (ဒုတိယအစည္းအေဝး) ဒုတိယေန႔ က်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- (၂၁) ရာစုပင္လံု (ဒုတိယအစည္းအေဝး) ဒုတိယေန႔ က်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစု ပင္လုံ(ဒုတိယအစည္းအေဝး) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး ေျပာၾကားသည့္ အဖြင့္အမွာစကား

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစု ပင္လုံ(ဒုတိယအစည္းအေဝး) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး ေျပာၾကားသည့္ အဖြင့္အမွာစကား

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံ (ဒုတိယအစည္းအေဝး) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုယ္စား ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖိုး ေျပာၾကားသည့္ အဖြင့္အမွာစကား

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံ (ဒုတိယအစည္းအေဝး) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုယ္စား ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖိုး ေျပာၾကားသည့္ အဖြင့္အမွာစကား

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ (ဒုတိယအႀကိမ္)အစည္းအေဝးတြင္ အမ်ိဳသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကားေျပာၾကား

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ (ဒုတိယအႀကိမ္)အစည္းအေဝးတြင္ အမ်ိဳသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကားေျပာၾကား

Pages