ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U)၏ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးက်င္းပ JMC ၏ ပုံရိပ္ကိုထိခိုက္ေစသည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္၍ေရွာင္ရွားေပးရန္ JMC-U ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

Printer-friendly versionSend by email

ရန္ကုန္ ဇူလႈိင္ ၃

တပ္မေတာ္သည္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC)ကို လက္ကိုင္ျပဳ၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို တြန္းအား၊ ဖိအားမ်ားေပးေနျခင္းမရွိဘဲ JMC၏ ပုံရိပ္အားထိခိုက္ ေစသည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ားကိုဂ႐ုစိုက္၍ ေရွာင္ရွားေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC-U) ဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန (NRPC) ရန္ကုန္႐ုံး၌ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) ၏ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္က ထိုသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

''တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ JMC ကိုလက္ကိုင္ျပဳၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြကို တြန္းအားေပးေနတယ္။ ဖိအားေပးေနတယ္။ ဒီလိုေျပာတာေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၾကားရပါတယ္။ အမွန္ ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ JMC မွာ အဓိကက အကုန္လုံးသေဘာတူမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တာျဖစ္ပါတယ္။

 

ဥကၠ႒၊ ဒု-ဥကၠ႒ စသည္ျဖင့္ရွိေနေပမယ့္လည္း ဥကၠ႒က သီးျခားဆုံးျဖတ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒုတိယဥကၠ႒ကလည္း သီးျခားဆုံးျဖတ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ အားလုံးဒီမွာရွိတဲ့ အဖြဲ႕ဝင္ေတြသေဘာတူၿပီးမွ ဆုံးျဖတ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ JMC ရဲ႕ ပုံရိပ္ကိုထိခိုက္ေစတဲ့ ေျပာဆိုမႈေတြကို ဂ႐ုစိုက္ေပးဖို႔၊ ေရွာင္ရွားေပးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္''ဟု ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္က ေျပာသည္။

 

ဇူလုိင္ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္အထိ သုံးရက္ၾကာ က်င္းပသြားမည့္ အစည္းအေဝး တြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေျခအေန၊ ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ စိစစ္အတည္ျပဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မႈ၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံအရပ္သားမ်ား ပါဝင္ခြင့္ရရွိေရး ကိစၥရပ္ မ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္က ေဒသခံအရပ္သား ေစာင့္ၾကည့္မည့္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ JMC ႏွင့္အၿပိဳင္ အခ်ဳိ႕အရပ္သား ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ားလည္း ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ JMC တြင္ အရပ္သားေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ မ်ားသည္ ေစာင့္ၾကည့္မည့္ေဒသတြင္ တိတိက်က် ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕အျဖစ္ ပါဝင္ရာတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ အရည္ အခ်င္းမ်ား ျပည့္ဝေနေစရန္အတြက္ JMC-U က သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား ေရးဆြဲ၍ သတ္မွတ္တာဝန္ေပးရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ပါဝင္ေၾကာင္း၊ JMC-U၊ JMC-Sတြင္ရွိသည့္ အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္ ယခင္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

ယင္းေနာက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕မွ JMC-U ဒုတိယ ဥကၠ႒(၁) ေစာအိုင္းဇက္ဖိုးက '' JMC ဖြဲ႕စည္းပုံကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အျခားႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔မတူပါဘူး။ တတိယအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ႏိုင္ငံျခား ေစာင့္ၾကည့္ သူေတြ ပါဝင္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မွာ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္တဲ့ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ အရပ္သားအစုအဖြဲ႕မ်ားဆိုတဲ့ အစုအဖြဲ႕သုံးစုနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕အစည္း သုံးခုၾကားထဲမွာ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးဟာ အဓိကက႑မွာပါဝင္ေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ JMC နဲ႔ JMC ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကိုလည္း ဒီအဖြဲ႕သုံးခုက ယုံၾကည္မႈအျပည့္အဝ ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ JMC ကို လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္ေဒသမွာ ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ လူထုကိုယ္တိုင္ကေနၿပီးေတာ့ ယုံၾကည္ကိုးစားၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေထာက္ခံလာဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ JMC အဖြဲ႕ဝင္အားလုံးက တစ္ေယာက္တည္း အက်ဳိးအတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တစ္ဖြဲ႕တည္းအက်ဳိးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း မၾကည့္ဘဲနဲ႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖို႔ကို အက်ဳိးကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ၿပီး အေကာင္ အထည္ေဖာ္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေျပာၾကားသည္။

 

စည္းအေဝးတြင္ JMC ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား၊ ပဋိပကၡဒဏ္ခံစားရသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) က လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား (မူၾကမ္း)၊ JMC Support Platform ၏ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္၊ JMC ႏွင့္ပူးေပါင္း ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္က်င့္သုံးရမည့္ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ (မူၾကမ္း) တို႔ကို အတည္ျပဳ ျခင္းႏွင့္ ျပဳစုေရးဆြဲျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႕မွ JMC-U ဒုတိယဥကၠ႒(၂) ေစာမက္သယူးေအးက ''ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေဝးဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရဲ႕ အေ႐ြ႕တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါတုန္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ဆိုရင္ ႏွစ္ဖက္ေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကို ေရွ႕တန္း တင္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အေရြ႕မွာေတာ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ေတြရဲ႕ အခန္းက႑၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္အတြင္းမွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားၾကတဲ့ တိုင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕ အခန္းက႑ ပါဝင္ လာတာဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ ထူးျခားတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြျဖစ္ပါ တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သြားေနတဲ့ခရီးတာရဲ႕ အေရြ႕တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။

 

ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ JMC-U ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား၊ JMC-U အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေရႊခါးရ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႕မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္သားကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။