ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်အမှတ်၊ ၂၉/၂၀၁၇

၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း ၅ ရက်

(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ၂၃၂ နှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂ တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များကို ယှဉ်တွဲပါ ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်သည်-

(၁)     ဦးသောင်းထွန်း                 ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

                                                ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန

(၂)     ဦးကျော်တင်                     ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

                                               အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

 

 (ပုံ) ထင်ကျော်                                                   

နိုင်ငံတော်သမ္မတ                                                

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်