ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ကြေညာချက်အမှတ် ၁/ ၂၀၂၀ ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၅ ရက် ( ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၃ ရက် ) ပြည်သူသို့ ပန်ကြားချက်

Printer-friendly versionSend by email