မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၁/၂၀၁၈)

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမတ် ၆၁/၂၀၁၈

၁၃၈၀ ပြည့်နစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း ရက်

(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၆ ရက်)

 

မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

 

၁။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေပုဒ်မ ၇ ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကိုအောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

 


(က)

ဦးသောင်းထွန်း

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန

ဥက္ကဋ္ဌ

(ခ)

ဒေါက်တာသန်းမြင့်

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ

(ဂ)

ဦးထွန်းထွန်းဦး

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

အဖွဲ့ဝင်

(ဃ)

ဦးဆက်အောင်

ဒုတိယဝန်ကြီး

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(င)

ဒေါ်နီလာကျော်

ဝန်ကြီး

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

အဖွဲ့ဝင်

(စ)

ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်

စီးပွားရေးပညာရှင်

အဖွဲ့ဝင်

(ဆ)

ဦးခင်မောင်ရီ

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(ဇ)

ဦးတိုးအောင်မြင့်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(စျ)

ဦးထိန်လွင်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်(ငြိမ်း)

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(ည)

ဦးဌေးချွန်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ငြိမ်း)

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(ဋ)

ဦးအေးလွင်

ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်

အဖွဲ့ဝင်

(ဌ)

ဦးအောင်နိုင်ဦး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

အတွင်းရေးမှူး

(ဍ)

ဒေါ်မြသူဇာ

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ငြိမ်း)

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး

 

၂။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၉-၁-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၀ / ၂၀၁၈နှင့် ၅-၆-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၉ / ၂၀၁၈ တို့ကို ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် လွှမ်းမိုးပယ်ဖျက်လိုက်သည်။

 

 

အမိန့်အရ

                                                                                                          ဇော်သန်းသင်း

                                                                                                         အတွင်းရေးမှူး

                                                                                                   ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့