တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်များ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း (အမိန့်အမှတ်၊ ၃၁/၂၀၁၆)

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်အမှတ်၊ ၃၁/၂၀၁၆

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၁၅ ရက်

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၇ ရက်)

တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်များ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၁၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ(စ)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၁ နှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၀၊ ပုဒ်မခွဲ(က)တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် တင်ပြလာသည့် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များကို ယှဉ်တွဲပါတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ် များအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်သည် -

(၁)

ဦးတင်လှိုင်

ကချင်ပြည်နယ်

(၂)

ဦးအောင်မောင်း

ကယားပြည်နယ်

(၃)

ဦးစောလှထွန်း

ကရင်ပြည်နယ်

(၄)

ဦးလာလ်တင်မန်း(ခ) ဦးဒေးဗစ်လာလ်တင်မောင်

ချင်းပြည်နယ်

(၅)

ဦးစိုးလွင်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

(၆)

ဒေါ်သန်းဝင်း

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

(၇)

ဦးလှသန်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

(၈)

ဒေါ်ခင်အေးဆွေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

(၉)

ဒေါ်သိန်းသိန်းဦး

မွန်ပြည်နယ်

(၁၀)

ဒေါ်ယဉ်လှ

ရခိုင်ပြည်နယ်

(၁၁)

ဒေါ်ခင်သန်းလှ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

(၁၂)

ဒေါ်နန်းဝိုဟိန်း

ရှမ်းပြည်နယ်

(၁၃)

ဒေါ်စန်းစန်းခိုင်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

 

(ပုံ) ထင်ကျော်                      

နိုင်ငံတော်သမ္မတ                  

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်