ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း (အမိန့်အမှတ် ၄၂/၂၀၁၆)

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်အမှတ် ၄၂/၂၀၁၆

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၁၁ ရက်

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၇ ရက်)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၃၂ နှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ ဦးကျော်တင့်ဆွေကို နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်သည်။

(ပုံ) ထင်ကျော်                             

နိုင်ငံတော်သမ္မတ                        

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်