စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

Printer-friendly versionSend by email

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စဉ်

အမည်

ဝန်ကြီးဌာန

(၁)

ဒေါက်တာမြင့်နိုင်           

ဝန်ကြီးချုပ်                               

(၂)

ဗိုလ်မှူးကြီး ဝင်းတင်စိုး

လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၃)

ဦးစိုးဦး 

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

(၄)

ဦးကမ်ဇာမုံ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

(၅)

ဦးသန်းညွှန့်ဝင်း

လျှပ်စစ်၊ စက်မှုနှင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

(၆)

ဦးမြင့်ကြည်

စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန

(၇)

ဒေါက်တာဇော်ဝင်း

လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

(၈)

ဒေါ်မွှေးမွှေးခင်

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၉)

ဦးလာလ်ထောင်ထန်း

ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၁၀)

ဦးမိုးကျော်သူ

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန

(၁၁)

ဦးခင်မောင်လှ

ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်

(၁၂)

ဦးစိုးလွင်

ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်