ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

Printer-friendly versionSend by email

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့        

စဉ်

အမည်       

ဝန်ကြီးဌာန

(၁)

ဆလိုင်းလျန်လွယ်

ဝန်ကြီးချုပ်             

(၂)

ဗိုလ်မှူးကြီးဟန်ဝင်းအောင်

လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၃)

ဦးဝီကော

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

(၄)

ဦးမန်ဟင်းဒါလ်း

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သစ်တောနှင့်သတ္တုဝန်ကြီးဌာန

(၅)

ဦးရွှေထီးအိုး

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

(၆)

ဦးစိုးထက်

စည်ပင်သာယာရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးဌာန

(၇)

ဦးပေါင်လွန်းမင်ထန်

လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

(၈)

ဦးဖွေအား

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန

(၉)

ဦးထန်ကျုံး(ခ)

ဦးဆနီဇာဟိုး

ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်

(၁၀)

ဦးလာလ်တင်မန်း (ခ)

ဦးဒေးဗစ်လာလ်တင်မောင်

ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်