ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

Printer-friendly versionSend by email

 

ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

စဉ်

အမည်

                ဝန်ကြီးဌာန

(၁)

ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှို

ဝန်ကြီးချုပ်

(၂)

ဗိုလ်မှုးကြီးမြင့်ဝေ

လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၃)

ဦးခင်မောင်ဖြူ

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန    

(၄)

ဦးဘော့စ်ကို

စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

(၅)

ဒေါက်တာအောင်ကျော်ဌေး

စည်ပင်သာယာရေးနှင့် လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

(၆)

ဦးတီရယ်

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန

(၇)

ဦးမော်မော်    

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

(၈)

ဦးလှမျိုးဆွေ 

ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၉)

ဦးခင်မောင်ဖြူ

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန

(၁၀)

ဦးစိုင်းကျော်ဇံ

ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်

(၁၁)

ဦးအောင်မောင်း

ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်