ဝန်ကြီးဌာနအလိုက် ဖွဲ့စည်းထားရှိသည့် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖွဲ့ အမည်စာရင်း

Printer-friendly versionSend by email

၂၄-၁၀-၂၀၁၉

 

ဝန်ကြီးဌာနအလိုက် ဖွဲ့စည်းထားရှိသည့် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖွဲ့ အမည်စာရင်း

 

စဉ်

ဝန်ကြီးဌာန

ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများနှင့်အဖွဲ့

ဆက်သွယ်ရမည့်

ဖုန်းနံပါတ်များ

အမည်

ရာထူး

ဌာန

၁။

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးမြင့်သူ

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၂၀၄၉၊ ၀၉-၄၂၈၃၂၉၉၉၂

   

( ခ)

ဒေါ်ကေသီစိုး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၀၁-၂၂၂၀၂၈၊ ၀၉-၂၅၀၉၅၄၆၆၅

   

( ဂ)

ဦးမျိုးသန့်ဖေ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

ကောင်စစ်ရေးရာနှင့် ဥပဒေရေးရာဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၂၀၆၂၊ ၀၉-၅၀၁၃၄၅၅

   

(ဃ)

ဦးစိုးဟန်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

နိုင်ငံရေးရာဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၂၀၅၃၊ ၀၉-၄၂၀၀၄၅၇၄၃

   

( င)

ဦးချမ်းအေး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီးပွားရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၂၀၅၂၊ ၀၉-၅၁၉၆၄၀၅

   

( စ)

ဦးအောင်ကျော်ဇံ

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အတွင်းရေးမှူး)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၁၂၃၃၅၊ ၀၉-၂၅၀၉၀၁၇၂၂

၂။

သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးဇော်ဌေး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန

၀၉-၈၃၀၀၀၅၉

၀၆၇-၃၅၉၀၅၁၃

၃။

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးခိုင်ထွန်းဦး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

(အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၂၄၃၈

၀၉-၄၅၁၁၄၃၄၁၇

   

( ခ)

ရဲမှူးကြီးကျော်သီဟ

ဒုတိယတပ်ဖွဲ့မှူး (သတင်းရဲတပ်ဖွဲ့) (အဖွဲ့ဝင်)

မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့

၀၆၇-၄၁၁၅၈၇

၀၉-၅၁၁၇၀၂၇

၀၉-၆၉၂၄၆၈၉၆၉

   

( ဂ)

ဦးအောင်မျိုး

ညွှန်ကြားရေးမှူး (အဖွဲ့ဝင်)

အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၃၁၅၃၃

၀၉-၅၀၂၂၉၁၀

   

(ဃ)

ဦးမင်းထွန်းစိုး

 ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (အဖွဲ့ဝင်)

အကျဉ်းဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၃၁၄၁၈

၀၉-၅၀၂၂၉၁၃

   

( င)

ဦးကျော်နိုင်

ညွှန်ကြားရေးမှူး (အဖွဲ့ဝင်)

မီးသတ်ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၂၀၅၈၇

၀၉-၄၄၈၀၂၃၀၂၈

   

( စ)

ဦးဉာဏ်လင်းထွေး

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အတွင်းရေးမှူး)

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၂၁၀၀

၀၉-၅၃၀၀၂၆၉

   

(ဆ)

ဦးမောင်မောင်မြင့်

ဆက်ဆံရေး၊ ပြန်ကြားရေးနှင့်သုတေသန

ဌာန

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

(တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး)

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၂၅၇၆

၀၉-၅၀၆၄၀၃၀

၄။

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့

(က)

ဗိုလ်ချုပ်စိုးနိုင်ဦး

ဒုတိယတပ်မတော်လေ့ကျင့်ရေးအရာရှိချုပ်

ဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေး အဖွဲ့

တပ်မတော်လေ့ကျင့်ရေးအရာရှိချုပ်ရုံး

၀၉-၃၉၁၀၃၅၅၀

   

( ခ)

ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းထွန်းညီ

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့

ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ဓာတ် စစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး

၀၉-၃၉၁၀၃၇၈၇

   

(ဂ)

ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်း

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

အတွင်းရေးမှူး၊ တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့

ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ဓာတ် စစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး

၀၃၆-၃၀၅၁၁

၀၉-၃၉၁၀၁၅၁၂

၅။

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးစိုင်းထွန်းညို

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (ဥက္ကဋ္ဌ)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၉၀၂၃

၀၉-၄၂၀၇၀၂၀၀၇

   

( ခ)

ဦးတင်ဝင်း

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၉၀၃၈

၀၉-၈၃၀၃၉၀၆

   

(ဂ)

ဦးတင်မောင်မြင့်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(အဖွဲ့ဝင်)

ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၉၂၁၉

၀၉-၅၀၂၂၄၀၂

   

(ဃ)

ဦးဉာဏ်မျိုး

လက်ထောက်အတွင်းဝန်(အဖွဲ့ဝင်)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၉၄၉၁

၀၉-၄၂၀၇၀၁၉၂၀

   

(င)

ဦးထွန်းအောင်

လက်ထောက်အတွင်းဝန်(အဖွဲ့ဝင်)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၉၅၁၅

၀၉-၄၉၂၂၀၂၆၀

   

(စ)

ဦးခင်မောင်ကြည်

ညွှန်ကြားရေးမှူး (အတွင်းရေးမှူး-၁)

နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၉၀၃၉

၀၉-၄၅၀၇၅၅၆၈၈

   

(ဆ)

ဦး​အောင်မျိုး

ညွှန်ကြားရေးမှူး (အတွင်းရေးမှူး-၂)

ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၉၀၃၄

၀၉-၄၃၁၁၇၆၁၀

၆။

နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးဇော်ဌေး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ)

နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန

၀၉-၈၃၀၀၀၅၉

၀၆၇-၃၅၉၀၅၁၃

၇။

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးအောင်လှထွန်း

ဒုတိယဝန်ကြီး(အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၄၁၂၃၂၅

   

( ခ )

ဦးမျိုးမြင့်မောင်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ဝင်)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၁၂၀၁၉

၀၉-၄၃၀၈၅၁၄၄

   

( ဂ )

ဦးမြင့်ကျော်

 ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ဝင်)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၁၂၃၂၃/၂၄

၀၉-၅၀၃၄၅၀၈

   

( ဃ)

ဦးကျော်ဇင်သန့်

လက်ထောက်အတွင်းဝန် (အတွင်းရေးမှူး)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၁၂၃၂၁

၀၉-၅၁၈၅၁၃၁

၈။

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးအောင်စိုးသိန်း

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၉၁၄၉

   

(ခ)

ဦးအောင်သိုက်၀င်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၉၂၁၇

၉။

သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးကိုကိုနိုင်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားပြတိုက် ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၈၂၁၈

   

( ခ)

ဦးအောင်ဆန်းဝင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဝန်ကြီးရုံး၊သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီး ဌာန (သာသနာရေး)

၀၆၇-၃၄၀၆၂၇၇

၀၉-၈၇၃၁၅၃၄

   

( ဂ)

ဦးအာကာကျော်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ဝန်ကြီးရုံး၊သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီး ဌာန (ယဉ်ကျေးမှု)

၀၆၇-၃၄၀၈၃၈၇

၀၉-၄၃၁၉၉၀၂၉

၁၀။

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးသက်နိုင်ဦး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်း ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၀၀၀၆

၀၉-၄၉၂၀၅၀၆၅

   

( ခ)

ဦးမျိုးတင့်ထွန်း

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ဝင်)

ဝန်ကြီးရုံး(လယ်ယာ/ဆည်မြောင်း)

၀၆၇-၃၄၁၀၁၄၂

၀၉-၅၀၀၈၂၇၃

   

( ဂ)

ဒေါက်တာထွန်းလွင်

လက်ထောက်အတွင်းဝန် (အဖွဲ့ဝင်)

ဝန်ကြီးရုံး(မွေးရေ/ ကျေးလက်)

၀၆၇-၃၄၀၈၀၅၃

၀၉-၄၅၀၀၆၉၀၁၀

   

(ဃ)

ဦးမျိုးအောင်

ညွှန်ကြားရေးမှူး (အဖွဲ့ဝင်)

သမဝါယမဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၀၃၄၅

၀၉-၄၉၂၀၃၃၁၈

   

( င)

ဦးလှထွန်း

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်(အတွင်းရေးမှူး)

ဝန်ကြီးရုံး(မွေးရေ/ ကျေးလက်)

၀၆၇-၃၄၀၈၀၅၁

၀၉-၈၆၃၄၄၃၆

၁၁။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးဝင်းခန့်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၁၀၃၉

၀၉-၄၂၀၇၇၈၀၀၀

   

( ခ)

ဦးကျော်မိုးဦး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၁၄၂၂

၀၉-၂၅၀၉၅၄၆၃၆

   

( ဂ)

ဦးမျိုးဆွေ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၇၂၃၀

၀၉-၅၃၂၀၀၀၂

   

(ဃ)

ဦးဘမြင့်

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး (အဖွဲ့ဝင်)

မြန်မာ့မီးရထား

၀၆၇-၃၇၇၁၈၈

၀၉-၂၁၃၀၆၂၃

   

( င)

ဦးမိုးကျော်စိုး

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ဝင်)

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၇၃၄၉

၀၉-၄၅၀၀၀၀၀၃၆

   

( စ)

ဦးသိန်းထွဋ်

ညွှန်ကြားရေးမှူး(အဖွဲ့ဝင်)

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၅၃၆၀

-

   

(ဆ)

ဦးအောင်ရဲထွန်း

လက်ထောက်အတွင်းဝန် (အတွင်းရေးမှူး)

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၁၅၂၀

၀၉-၄၂၀၇၀၄၄၈၄

၁၂။

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန (ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ)

( က)

ဦးကျော်ဇော

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

ပတ်ဝန်းကျင်/ သစ်တောကဏ္ဍ

၀၆၇-၃၄၁၁၄၁၈

၀၉-၄၂၀၇၀၄၄၈၄

   

( ခ)

ဦးတင်ထွန်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး (အဖွဲ့ဝင်)

သစ်တောကဏ္ဍ

၀၆၇-၃၄၀၅၃၉၉

၀၉-၄၉၂၁၁၅၃၂

   

(ဂ)

ဦးခင်မောင်ကြည်

ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ (အဖွဲ့ဝင်)

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း

သစ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ

၀၁-၃၅၂၈၇၉၃

၀၉-၄၀၀၄၁၅၀၄၁

   

( ဃ)

ဦးကျော်ဆန်းနိုင်

ညွှန်ကြားရေးမှူး (အဖွဲ့ဝင်)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန

ပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍ

၀၆၇-၃၄၃၁၄၉၈

၀၉-၄၂၀၇၀၄၇၇၅

 

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

(သတ္တုရေးရာ)

(က)

ဒေါက်တာသိန်းစိုး

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး( သတ္ထုရေးရာ)

၀၆၇-၃၄၀၉၀၀၁

၀၉-၄၉၂၀၀၅၈၈

   

(ခ)

ဦးကိုကိုလှိုင်

ညွှန်ကြားရေးမှူး(အဖွဲ့ဝင်)

သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန

၀၆၇−၃၄၀၉၃၇၆

၀၉-၂၀၄၄၅၉၉

   

(ဂ)

ဦးသန်းဇော်ဦး

အထွေထွေမန်နေဂျာ(အဖွဲ့ဝင်)

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

၀၆၇−၃၄၁၄၆၀၅

၀၉-၅၅၀၅၄၃၃

   

(ဃ)

ဦးမြင့်သူ

အထွေထွေမန်နေဂျာ(အဖွဲ့ဝင်)

မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်း

၀၆၇−၃၄၁၄၄၄၅

၀၉-၂၅၀၅၆၆၅၇၉

၁၃။

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးတင်မောင်ဦး

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်(ဥက္ကဋ္ဌ)

ဝန်ကြီးရုံး (လျှပ်စစ်)

၀၆၇-၃၄၁၀၄၆၄

   

( ခ)

ဦးဌေးအောင်

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ဝင်)

၀န်ကြီးရုံး (စွမ်းအင်)

၀၆၇-၃၄၁၀၅၉၉

၀၉-၈၆၁၂၄၁၄

   

( ဂ)

ဦးစိုးမြင့်

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ဝင်)

၀န်ကြီးရုံး (လျှပ်စစ်)

၀၆၇-၃၄၁၀၂၀၇

၀၉-၈၆၀၃၀၀၃

   

(ဃ)

ဦးမင်းမင်းဦး

လက်ထောက်အတွင်းဝန် (အတွင်းရေးမှူး)

ဝန်ကြီးရုံး၊ မူဝါဒနှင့် ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်း စိစစ်ရေးနှင့်လုပ်ငန်း စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၁၀၄၂၄

   

( င )

ဦးအောင်ကျော်ထူး

လက်ထောက်အတွင်းဝန် (အဖွဲ့ဝင်)

ဝန်ကြီးရုံး၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၁၀၂၁၃

   

( စ )

ဦးစောစည်သူလှိုင်

ညွှန်ကြားရေးမှူး(အဖွဲ့ဝင်)

လျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၁၂၉၃

   

(ဆ)

ဦးသူရအောင်ဘို

ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း

၀၆၇-၈၁၀၄၂၁၆

၁၄။

အလုပ်သမား၊  လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးမျိုးအောင်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးရုံး (အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ)

၀၆၇-၃၄၃၀၀၇၈

၀၉-၅၀၃၅၃၆၅

   

( ခ)

ဦးအေးလွင်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးရုံး (လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အားဆိုင်ရာ)

၀၆၇-၃၄၃၁၀၁၅

၀၉-၄၄၅၉၂၂၆၈၇

   

( ဂ)

ဦးညွန့်ဝင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၃၀၁၀၆

၀၉-၄၄၈၅၄၄၇၄၄

   

(ဃ)

ဦးရဲထွန်းဦး

ညွှန်ကြားရေးမှူး

လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၃၁၀၃၇

၀၉-၅၁၉၃၃၀၀

၁၅။

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးစိုးဝင်း

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ဝန်ကြီးရုံး

 
   

( ခ)

ဦးကိုကိုလွင်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၅၁၇၄

   

( ဂ)

ဒေါက်တာစိုးနိုင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၅၀၆၁

   

(ဃ)

ဒေါ်အေးအေးဝင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၈၀၈၂

   

( င)

ဦးကံချွန်

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

အမှတ်(၁)အကြီးစား စက်မှုလုပ်ငန်း

၀၆၇-၃၄၀၅၀၅၅

   

( စ)

ဦးသန်းဇော်ဌေး

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

အမှတ်(၂)အကြီးစား စက်မှုလုပ်ငန်း

၀၆၇-၃၄၀၈၃၅၁

၀၉-၅၀၀၁၉၈၅

   

(ဆ)

ဦးသိန်းဟန်

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

အမှတ်(၃)အကြီးစား စက်မှုလုပ်ငန်း

၀၆၇-၃၄၀၈၃၃၅

   

(ဇ)

ဦးသန်းဇော်ဌေး

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း

၀၆၇-၃၄၀၈၀၇၇

၀၉-၅၀၀၁၉၈၅

   

(စျ)

ဦးအောင်မျိုးခိုင်

ဒုတိယအမြဲတမ်း အတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၅၃၂၀

၀၉-၅၁၅၃၉၄၆

   

(ည)

ဦးမျိုးတင့်ထွန်း

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၅၀၄၉

၀၉-၈၃၀၀၀၈၈

   

(ဋ)

ဦးကျော်ဖြိုးမော်

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၅၀၅၄

၀၆၇-၃၄၀၅၁၅၃

၀၉-၄၂၀၇၄၇၇၂၄

၁၆။

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးအောင်စိုး

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၈၀၁၈

၀၉-၄၂၀၇၀၅၇၇၈

   

( ခ )

ဦးမင်းမင်း

ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၈၄၀၄

၀၉-၄၃၂၂၅၅၇၇

   

( ဂ)

ဦးမြင့်လွင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၈၀၀၉

၀၉-၄၃၀၃၄၈၇၅

   

(ဃ)

ဒေါ်ခင်သက်ထား

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ဝင်)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၈၀၀၂

၀၉-၂၅၆၁၁၄၁၄၁

   

( င)

ဦးခင်မောင်လွင်

လက်ထောက်အတွင်းဝန် (အဖွဲ့ဝင်)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၈၂၁၆

၀၉-၉၇၀၄၇၉၀၃၇

   

(စ)

ဦးဇော်မင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး (အဖွဲ့ဝင်)

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၈၂၈၁

၀၉-၈၆၁၃၆၇၉

   

(ဆ)

ဦးဆွေတင့်ကြူး

ညွှန်ကြားရေးမှူး (အဖွဲ့ဝင်)

စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၃၀၂၀၇

၀၉-၂၅၀၂၀၅၅၆၄

   

(ဇ)

ဦးမျိုးသူ

ညွှန်ကြားရေးမှူး (အဖွဲ့ဝင်)

မြန်မာ့ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့

၀၆၇-၃၄၃၀၁၃၅

၀၉-၅၀၃၅၉၉၀

၁၇။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးကိုလေးဝင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၇၆၈၁

၀၉-၄၂၀၇၀၆၁၈၆

   

(ခ)

ဒေါက်တာအေးမြင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၄၁၂၇

၀၉-၅၁၇၀၉၁၄

၁၈။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ပါမောက္ခဒေါက်တာ သက်ခိုင်ဝင်း

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၁၄၅၂

၀၉-၄၄၃၁၉၉၀၉၁

   

( ခ)

ဒေါက်တာသာထွန်းကျော်

(အဖွဲ့ဝင်)

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ဝင်)

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇၃၄၁၁၅၄၆

၀၉၄၀၃၇၇၆၄၁၄

   

( ဂ)

ဒေါက်တာမိုးဆွေ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၃၁၀၈၇

၀၉-၂၀၀၂၁၃၇

   

(ဃ)

ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ခင်ဇော်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၃၈၇၁

၀၉-၅၀၀၆၀၁၉

   

( င)

ဦးမျိုးလှိုင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

အားကစားနှင့်ကာယပညာ ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၆၂၀၂

၀၉-၆၁၂၆၁၅၁၂

   

(စ)

ဒေါက်တာစိုးဦး

ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန/ကုသရေး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၁၀၀၁

၀၉၄၅၀၀၅၉၈၂၁

   

(ဆ)

ဒေါက်တာသီတာလှ

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကုသရေး) (အဖွဲဝင်)

ကုသရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၁၁၅၇

၀၉-၄၂၀၇၀၅၂၈၂

   

( ဇ)

ဒေါက်တာသန္တာလွင်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ရောဂါနှိမ်နှင်းရေး) (အဖွဲ့ဝင်)

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၂၀၂၁၄

၀၉-၅၁၄၅၀၈၀

   

( စျ)

ဒေါက်တာတင်ထွန်း

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (သင်ကြားရေး) (အဖွဲ့ဝင်)

ကျန်းမာရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၁၀၂၅

၀၉-၂၅၂၂၂၀၁၉၂

   

(ည)

ဒေါက်တာလှိုင်မြတ်သူ

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (သုတေသန) (အဖွဲ့ဝင်)

ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၃၇၈၈၅၈

၀၉-၅၁၃၆၇၀၄

   

(ဋ)

ဒေါက်တာဖြူဖြူအေး

ညွှန်ကြားရေးမှူး (ကျန်းမာပညာ) (အတွင်းရေးမှူး)

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၃၁၄၄၁၊ ၀၁-၄၃၁၄၄၂  ၊ ၀၉-၇၉၃၃၂၂၇၉၂

၁၉။

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးထွန်းထွန်းနိုင်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၇၂၅၆

၀၉-၂၆၁၂၆၁၅၀၀

   

( ခ)

ဒေါ်သွေးသွေးချစ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၇၀၈၅

၀၉-၄၂၀၇၀၃၁၇၆

   

( ဂ)

ဦးအောင်ခိုင်ထွန်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၆၀၆၈

၀၉-၄၅၂၅၉၂၇၄၂

   

(ဃ)

ဦးမင်းထွဋ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၃၀၀၆၅

၀၉-၅၀၉၂၅၃၆

   

(င)

ဦးဝင်းထိုက်

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ဝင်)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ရုံးအမှတ် (၂၆)

၀၆၇-၃၄၁၀၀၄၆

၀၉-၅၀၁၉၉၇၇

၂၀။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးအောင်နိုင်ဦး

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇−၃၄၀၇၁၄၇

၀၉−၄၀၀၄၄၁၇၁၉

   

(ခ)

ဦးသန်းအောင်ကျော်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇−၃၄၀၇၄၃၃

၀၉−၇၈၅၄၃၅၇၂၆

   

(ဂ)

ဦးသန့်စင်လွင်

ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

၀၁−၆၅၇၈၉၀

၀၉−၅၀၅၂၅၁၃

၂၁။

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးဝင်းတင့်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၇၀၇၃

၀၉-၇၉၈၈၈၀၉၉၉

   

( ခ)

ဦးသိန်းဇော်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

အဆောက်အဦဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၇၀၈၀

၀၉-၄၃၂၀၂၇၅၄

   

( ဂ)

ဦးအုန်းလွင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

လမ်းဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၇၀၇၄

၀၉-၇၉၃၃၄၆၁၂၆

   

(ဃ)

ဦးရွှေလေး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

တံတားဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၇၀၆၉

၀၉-၅၂၀၂၃၂၄

   

( င)

ဦးမင်းထိန်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၇၀၇၁

၀၉-၅၀၄၁၆၅၇

   

(စ)

ဦးခင်သက်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၇၁၆၆

၀၉-၄၅၀၉၉၀၆၆၆

   

(ဆ)

ဦးဇော်မင်းသိမ်း

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အတွင်းရေးမှူး)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၇၅၈၄

၀၉-၄၄၈၅၃၄၇၆၉

၂၂။

လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဒေါက်တာကိုကိုနိုင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၄၀၅၀

၀၉-၈၆၀၁၁၆၄

   

( ခ)

ဒေါက်တာစန်းစန်းအေး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၄၀၃၂

၀၉-၅၁၅၃၇၂၄

   

( ဂ)

ဦးဝင်းနိုင်ထွန်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၄၁၈၉

၀၉-၅၀၁၅၅၀၀

   

(ဃ)

ဦးနေဝင်း

ဒုတိယအမြဲတမ်း အတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၄၀၂၂

၀၉-၄၉၂၀၈၇၁၈

၀၉၄၂၀၇၀၈၀၅၂

   

( င)

ဒေါက်တာထွန်းဇော်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၄၅၉၀

၀၉-၂၀၂၈၁၂၁

   

( စ)

ဒေါ်လဲ့လဲ့အေး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၄၁၈၄

၀၉-၂၀၂၁၄၉၁

   

(ဆ)

ဒေါ်ရူပါမြ

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

လူမှု၀န်ထမ်းဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၄၁၀၃

၀၉-၄၃၀၇၉၃၁၄

   

( ဇ)

ဒေါ်နွဲ့ယဉ်အေး

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၄၂၅၄

၀၉-၄၃၁၂၆၆၇၁

   

( စျ)

ဒေါ်ဖြူလဲ့လဲ့ထွန်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၄၄၂၀

၀၉-၄၂၈၁၂၅၀၂၇

၂၃။

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး

ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးလှိုင်ဦး

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၆၄၅၄

၀၉-၅၀၂၂၃၀၄

   

( ခ)

ဒေါ်ခင်သန်းဝင်း

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၆၄၄၈

၀၉-၇၈၀၆၇၂၁၉၉

   

( ဂ)

ဦးအောင်အေးဟန်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၆၄၅၉

၀၉-၅၀၃၄၅၈၂

   

(ဃ)

ဦးမြင့်ထွေး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၆၀၈၂

၀၉-၅၀၇၃၉၃၅

၂၄။

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဒေါက်တာအယ်လ်

တူးမိန်းဂေါင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၉၄၉၅

၀၉-၂၆၀၆၀၇၃၆၂

   

( ခ)

ဦးမင်းအေးကို

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၉၅၅၄

၀၉-၇၉၆၁၇၀၁၁၆

   

( ဂ)

ဦးဝင်းနိုင်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၉၅၅၆

၀၉-၉၇၅၂၁၈၅၀၃

၂၅။

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးမြင့်သူ

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၁၂၀၄၉

၀၉-၄၂၈၃၂၉၉၉၂

   

( ခ)

ဒေါ်ကေသီစိုး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာန

၀၁-၂၂၂၀၂၈

၀၉-၂၅၀၉၅၄၆၆၅

   

( ဂ)

ဦးမျိုးသန့်ဖေ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

ကောင်စစ်ရေးရာနှင့်ဥပဒေရေးရာဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၂၀၆၂

၀၉-၅၀၁၃၄၅၅

   

(ဃ)

ဦးစိုးဟန်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

နိုင်ငံရေးရာဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၂၀၅၃

၀၉-၄၂၀၀၄၅၇၄၃

   

(င)

ဦးချမ်းအေး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီးပွားရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇−၃၄၁၂၀၅၂

၀၉−၅၁၉၆၄၀၅

   

( င)

ဦးအောင်ကျော်ဇံ

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အတွင်းရေးမှူး)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၁၂၃၃၅

၀၉-၂၅၀၉၀၁၇၂၂