မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်းအတွက် အသုံးစရိတ်စာရင်း

Printer-friendly versionSend by email

 

စဉ်     

ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

အကြောင်းအရာ

မူလ ခန့်မှန်းခြေ ကျပ်သန်း

ဖြည့်စွက် ခွင့်ပြုငွေ ကျပ်သန်း

စုစုပေါင်း ကျပ်သန်း

၂၀၀၉-၂၀၁၀

ပထမအဆင့်နှင့်

ဒုတိယအဆင့် ကာရံခြင်း

 

 

၂၇၅၀၀.၀၀၀

၂၇၅၀၀.၀၀၀

၂၀၁၀-၂၀၁၁

ဒုတိယအဆင့် ကျန်ငွေ ပေးချေခြင်း ကင်းစခန်း ၂၆ ခု တည်ဆောက်ခြင်း တတိယအဆင့် ကာရံခြင်း ပထမ အဆင့်၏ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းနှင့် ဆက်စပ် လုပ်ငန်းများ

၂၂၇၅၉.၅၃၈

၄၅၇၀.၀၀၀

၂၇၃၂၉.၅၃၀

၂၀၁၁-၂၀၁၂

ပထမအဆင့်၏ လမ်းများ အဆင့် မြှင့်တင်ခြင်း၊ ခုံးကျော်တံတားငယ် ၁၈ ခုနှင့် စပယ်ပင်ရင်းချောင်း ကင်းစခန်း တည်ဆောက်ခြင်း၊ တတိယအဆင့် လုပ်ငန်းမှ ကျန်ငွေ ပေးချေခြင်း  

၃၅၁၂၈.၅၉၀

 

၃၅၁၂၈.၅၉၀

 

၂၀၁၂-၂၀၁၃

ဒုတိယအဆင့် ဆက်စပ် ကင်းလှည့် လမ်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်း မြေသားလမ်း ဖေါက်ခြင်း၊ ရေထုတ်ပြွန် တည်ဆောက်ခြင်း၊ ကျောက်ချော လမ်းခင်းခြင်းနှင့် ဒီဇယ်ဖိုးငွေ ပေးချေခြင်း

၁၉၅၅၀.၁၉၀

၃၀၁၇.၄၅၂

၂၂၅၆၇.၆၄၂

၂၀၁၃-၂၀၁၄

ပထမအဆင့်၊ ဒုတိယအဆင့်နှင့် တတိယအဆင့် ကင်းစခန်းများ၊ ခြံစည်းရိုးများ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး

 

 

 

၂၀၁၄- ၂၀၁၅

ဒုတိယအဆင့် ပျက်စီးမှုများ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် တတိယအဆင့် ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း၊ ရေထုတ်ပြွန် တံတား တည်ဆောက်ခြင်း

၃၀၁၈.၂၅၃

၁၀၀၄၄.၃၀၇

၁၃၀၆၂.၅၆၀

၂၀၁၅- ၂၀၁၆

-

 

၃၆၈၈၁.၃၇၃

၃၆၈၈၁.၃၇၃

၂၀၁၆- ၂၀၁၇

ပထမအဆင့်၊ ဒုတိယအဆင့်နှင့် တတိယအဆင့်တို့တွင် သဘာဝ ဘေးကြောင့် ပျက်စီးမှုအား ပြန်လည် ပြုပြင်ခြင်း၊ နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (၁၄၆) ၏ တောင်ဘက် ကင်းလှည့် လမ်း၊ မြေထိန်းနံရံနှင့် ရေထွက် ပေါက်များ အပါအဝင် ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း

၅၅၄၄.၈၂၃

-

၅၅၄၄.၈၂၃

 

 

စုစုပေါင်း

၈၆၀၀၁.၃၈၆

၈၂၀၁၃.၁၃၂

၁၆၈၀၁၄.၅၁၈