စွမ်းအင်

လျှပ်စစ်မီးတိုးပေးရန်နှင့် လောင်စာဆီ ဖြန့်ဖြူးရေးမှာ အစိုးရသစ် ဘာတွေ လုပ်ဆောင်မှာလဲ

လျှပ်စစ်မီးတိုးပေးရန်နှင့် လောင်စာဆီ ဖြန့်ဖြူးရေးမှာ အစိုးရသစ် ဘာတွေ လုပ်ဆောင်မှာလဲ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx