ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံး၏ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေကို ပုံမှန်သုံးသပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ် (Universal Periodic Review - UPR) ဆိုင်ရာအကြံပြုတိုက်တွန်းချက်များအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ၏ တတိယအကြိမ်လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

Printer-friendly versionSend by email